magazin

Hormonální antikoncepci užívá stále méně žen

Pokles užívání lze pozorovat už léta.

Počet žen užívajících antikoncepci klesá. Zatímco v roce 2007 užívalo na Slovensku hormonální antikoncepci více než 328.000 žen, v roce 2019 po ní sáhlo 144.000 žen.

Vyplývá to z nejnovější statistiky Národního centra zdravotnických informací (NCZI), kterou zveřejnil na svém webu.

Národní centrum tvrdí, že pokles užívání antikoncepce na Slovensku lze pozorovat již více let.

Z pohledu dlouhodobého vývoje, tedy mezi lety 1991 až 2019, celkově klesal podíl žen, které měly zavedenou nitroděložní antikoncepci. Zatímco v roce 1991 užívalo tento typ antikoncepce 9,8 procenta žen v reprodukčním věku, v roce 2019 to byly už jen tři procenta.

„Podíl uživatelek hormonální antikoncepce od roku 1991 rapidně stoupal až do roku 2007, kdy ji užívalo až 23 procent žen v reprodukčním věku. Od roku 2007 podíl uživatelek hormonální antikoncepce klesal av roce 2019 ji užívalo už jen 11,2 procenta z populace žen v reprodukčním věku, „uvedlo NCZI.

Antikoncepci v roce 2019 užívalo 185.945 žen, z toho 20,5 procenta žen mělo zavedenou nitroděložní antikoncepci. Slovenky nejčastěji sáhnou po hormonální antikoncepci, užívalo ji až 77,3 procenta. Žen nově zavedené antikoncepcí bylo 41.983, což podle statistik představuje o 6701 žen méně než v roce 2018.

Nitroděložní antikoncepci užívalo 29,7 na tisícovku žen ve věku od 15 do 49 let. Největší podíl žen se nitroděložním antikoncepcí evidovali ambulance v Trnavském kraji a nejmenší ambulance v Bratislavském kraji.

„Od roku 2007 podíl uživatelek hormonální antikoncepce klesal a v roce 2019 ji užívalo už jen 11,2 procenta.“
NÁRODNÍ CENTRUM ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ

Hormonální antikoncepci užívalo 112,3 na tisícovku žen v reprodukčním věku, nejčastěji po ní sáhli ženy evidované v ambulancích v Nitranském kraji, nejméně v Žilinském kraji.

Gynekologické ambulance v roce 2019 nahlásili 130 případů žen vyšetřených s podezřením na ohrožení násilím. Nejčastěji jim byla zjištěna fyzická újma na zdraví, a to v 108 případech. Ta však byla v mnoha případech doprovázena i psychickou újmou, šlo o 18 žen.

Výjimečně se u vyšetřených žen zjistilo poškození výlučně pouze psychického zdraví, šlo o čtyři případy, dodalo NCZI.

PR články

Must Read

Related Articles