magazin

#HereToBeHeard studie společnost Mars přináší zajímavé poznatky: 79 % žen požaduje rovné pracovní příležitosti

Společnost Mars, Incorporated zveřejnila výsledky #HereToBeHeard, globální poslechové studie, která byla realizována napříč 88 zeměmi světa a zapojilo se do ní více než 10 000 žen. Studie si klade za cíl vyzdvihnout hlasy všech žen a vyplývá z ní, že 80 % žen si přeje ukončení systémové diskriminace a špatných genderových stereotypů. 79 % žen požaduje rovné pracovní příležitosti, přičemž 65 % žen požaduje větší rozhodovací pravomoci. Je zajímavé, že 71 % žen zdůraznilo, že muži hrají klíčovou roli – ať už jako spojenci při řešení nejrůznější otázek, tak jako překážka při posunu žen vpřed.

Zuzana Lošáková, ředitelka pro korporátní záležitosti Mars Central Europe uvádí: „Jsme vděční každé ženě, která přispěla svými postřehy do naší kampaně, věnující se naslouchání různorodým pohledům a životním zkušenostem žen z celého světa. Těchto 10 000 ženských hlasů nám pomáhá formovat naše priority a jsme nadšeni, že můžeme pokračovat v cestě k rovnosti mužů a žen – v Mars Central Europe jsme odhodláni dosáhnout genderově vyváženého vedoucího týmu a jsme hrdí na to, že ve čtyřech z devíti vedoucích týmů ve střední Evropě jsou členkami také ženy. Pracujeme na tom, aby svět byl místem, kde může každý prosperovat a kde je společnost inkluzivní.“

Mars plánuje využít poznatky z #HereToBeHeard – který zároveň zahrnuje více než 1 200 hlasů spolupracovníků Mars – k navrhování a implementaci nových politik a akcí ve službách platformy Mars Full Potential gender equity, která byla spuštěna v roce 2020. Od té doby společnost Mars přijala sérii postupných opatření, která odemknou příležitosti pro ženy na pracovištích, v komunitách a k získávání zdrojů na trhu. Mars si stanovil za cíl dosáhnout 100 % genderově vyváženého vedení týmů. V prvním roce dosáhla společnost Mars značného pokroku a tento poměr zvýšila z 43 % na dnešních 50 %

PR články

Must Read

Related Articles